சமீபத்தியவை

Recent Posts

  • CPIM Karnataka State conference rally
  • Com Prakash Karat on Obama’s visit
  • ஐ.டி. நிறுவனங்களில் ஆட்குறைப்பு விவகாரம் குறித்த விவாதம்!