சமீபத்தியவை
 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாட்டு பொதுக்கூட்டம்

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாட்டு பொதுக்கூட்டம்

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாட்டு பொதுக்கூட்டம்

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  செந்தொண்டர்களின் அணிவகுப்பு

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  தோழர் பிரகாஷ் காரத் துவக்க உரை

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  கலை நிகழ்ச்சி

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  கலை நிகழ்ச்சி

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  செந்தொண்டர் அணிவகுப்பு

 • 21 ஆவது மாநில மாநாடு

  21 ஆவது மாநில மாநாடு

  செந்தொண்டர் அணிவகுப்பு

Recent Posts

 • Onward, with the CPI(M) – Comrade D. Ezhumalai!
 • [Live] 21st State Comference Public Meeting!
 • 21 ஆவது மாநில மாநாட்டு பொதுக் கூட்டம்!