அக்டோபர் புரட்சியின் 100ம் ஆண்டு துவக்க விழா – எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் உரை

Check Also

மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாப்போம், பலப்படுத்துவோம்

இந்தியா, பல்வேறு மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்றே அரசியல் சாசனத்தின் முதல் வரி குறிப்பிடுகிறது. வேறுபட்ட தேசிய இனங்கள், அவற்றின் மொழிகள், ...