அவசரச் சட்டம் தொடர்பான விவாதம்…

அவசரச் சட்டம் தொடர்பான நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சியில் தோழர் டி.கே.ரங்கராஜன் பங்குபெற்ற விவாதம்.

காப்புரிமம் உள்ள இந்தக் காணொளி நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சியிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

Check Also

என் நிலம் என் உரிமை – நெடும்பயணத்திற்கு உங்களது பேராதாரவை அளிக்க வேண்டும்;

விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டால்தான் இந்த நெடும்பயணத்தில் இணைய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. வாழ்வுரிமை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் இதில் இணைய வேண்டும் ...