“தேச இறையாண்மை, மக்கள் ஒற்றுமை, மதச்சார்பின்மை பாதுகாப்பு” உறுதிமொழியேற்பு நிகழ்ச்சி!