சமீபத்தியவை
 • மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம்

  மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம்

  தோழர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

 • மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம்

  மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம்

  தோழர் க.கனகராஜ்

 • மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம்

  மக்கள் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம்

  தோழர் ஆர்.மல்லிகா

 • குறவன், புலையன் இன மக்களை பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி

  குறவன், புலையன் இன மக்களை பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி

  தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் முற்றுகை மற்றும் சாலை மறியல் போராட்டம்

 • குறவன், புலையன் இன மக்களை பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி

  குறவன், புலையன் இன மக்களை பழங்குடி பட்டியலில் சேர்க்க வலியுறுத்தி

  தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் முற்றுகை மற்றும் சாலை மறியல் போராட்டம்

 • கருத்து சுதந்திர ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிரான கண்டன கூட்டம்

  கருத்து சுதந்திர ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிரான கண்டன கூட்டம்

  சிபிஐ(எம்) மாநிலச் செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் பங்கேற்பு

 • Speech of Com Prakash Karat

  Speech of Com Prakash Karat

  At the 22nd Congress of Communist Party of India

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

 • மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  மாற்றுத் திறனாளிகள் காலவரையறையற்ற போராட்டம்!

  கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்கின்ற வரையில், நாங்கள் காத்திருப்போம்!

Recent Posts

 • உத்தப்புரம் – உடைபடும் சுவர்கள்
 • பொதுவுடைமைப் போராளி தோழர் ஏ.கே.கோபாலன் (AKG) நினைவு தினம் (March 22)
 • Remembering Hugo Chavez