சமீபத்தியவை
  • பெண்கள் குழந்தைகள் மீதான வன்முறை – தமிழக அரசே, சட்டமன்றத்தின் சிறப்பு அமர்வை நடத்திடுக!

  • நவம்பர் புரட்சி தினம்

    நவம்பர் புரட்சி தினம்

    செங்கொடியை கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் தோழர். கே.பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஏற்றினார்.

  • திருப்பூரில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் திரிபுரா முன்னாள் முதலமைச்சரும் CPIM அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினருமான மாணிக் சர்க்கார்

  • திருப்பூரில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழாவில் திரிபுரா முன்னாள் முதலமைச்சரும் CPIM அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினருமான மாணிக் சர்க்கார்

  • 101 ஆவது ஆண்டு நவம்பர் புரட்சி தினக் கொண்டாட்டம்

Recent Posts