21வது கட்சிக் காங்கிரசின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர்கள்

ஏப்ரல் 14 முதல் 19 வரை விசாகப்பட்டிணத்தில் நடைபெற்ற 21வது கட்சிக் காங்கிரசில் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர்கள். தோழர் சீத்தாராம் யெச்சூரி பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

Polit Bureau Elected at the 21st Congress

Check Also

CPIM 21st Congress

On the Issue of Sri Lankan Tamils

The 21st Congress of the Communist Party of India (Marxist) notes that six years after ...